cartridge

cartridge
šovinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaulių ginklų ir mažo kalibro (20–57 mm) patrankų šaudmuo, kuriame tūta jungia kulką (sviedinį), parako užtaisą ir žadinimo priemonę (kapsulę). Tokie šaudmenys vadinami vientisiniais (unitariniais). Šoviniai pagal paskirtį būna koviniai (kariams kauti ir karo technikai naikinti), pagalbiniai (mokomieji, tuštieji, praktiniai, bandomieji) ir medžiokliniai. Pirmasis vientisinis šovinys su popierine tūta atsirado XIX a. 5 d-metyje, su metaline tūta – 7 d-metyje. II pasaulinio karo metais buvo sukurti tarpiniai, o po jo – mažojo impulso šoviniai. Kuriami vadinami betūčiai šoviniai. Lietuvoje pirmaisiais nepriklausomybės metais šoviniai buvo gaunami ar perkami kartu su ginklais Vokietijoje, Prancūzijoje, D. Britanijoje ir patekdavo į kariuomenę kaip karo grobis. Modernizavus ir suvienodinus ginkluotę (1936), šoviniai buvo gaminami Linkaičiuose (Radviliškio rajone). 2001 m. Lietuvoje pastatyta šovinių gamykla, kurioje pradėti gaminti šaulių ginklų šoviniai, atitinkantys NATO standartus. atitikmenys: angl. cartridge rus. патрон ryšiai: dar žiūrėkartilerijos šaudmuo dar žiūrėkartilerijos šaudmuo dar žiūrėkšaudmuo dar žiūrėkšaudmuo

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • Cartridge — Car tridge (k[aum]r tr[i^]j), n. [Formerly cartrage, corrupted fr. F. cartouche. See {Cartouch}.] (Mil.) A complete charge for a firearm, contained in, or held together by, a case, capsule, or shell of metal, pasteboard, or other material. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Cartridge — can refer to: *Cartridge (electronics), a module to be inserted into a larger piece of equipment *4 track cartridge, an analogue music storage format popular from the late 1950s to the early 1970s *8 track cartridge, an analogue music storage… …   Wikipedia

 • Cartridge — bezeichnet: Steckmodul, ein in elektronische Geräte einsetzbares Bauteil mit festem Gehäuse oder nur das Gehäuse selbst Modul (Computerspiele), häufige Einsatzform im Endkonsumentenbereich 8 Spur Kassette, eine Audiocassette mit nur einer… …   Deutsch Wikipedia

 • cartridge — [kär′trij] n. [altered < CARTOUCHE] 1. a cylindrical case of cardboard, metal, etc. containing the charge and primer, and usually the projectile, for a firearm 2. any of various small containers, holding a supply of material for a larger… …   English World dictionary

 • cartridge — 1570s, cartage, corruption of Fr. cartouche a full charge for a pistol (16c.), from It. cartoccio roll of paper, an augmentive form of M.L. carta paper (see CARD (Cf. card) (n.)). The notion is of a roll of paper containing a charge for a firearm …   Etymology dictionary

 • cartridge — (izg. kȇrtridž) m DEFINICIJA inform. kaseta koja predstavlja dodatni modul, utiče se u neki sklop (tinta za pisač, igra na konzolama i sl.) ETIMOLOGIJA engl …   Hrvatski jezični portal

 • cartridge — ► NOUN 1) a container holding a spool of film, a quantity of ink, or other item or substance, designed for insertion into a mechanism. 2) a casing containing a charge and a bullet or shot for small arms or an explosive charge for blasting. ORIGIN …   English terms dictionary

 • cartridge — /kahr trij/, n. 1. Also called cartouche. a cylindrical case of pasteboard, metal, or the like, for holding a complete charge of powder, and often also the bullet or the shot for a rifle, machine gun, or other small arm. 2. a case containing any… …   Universalium

 • Cartridge — I Cartridge   [englisch, kɑːtrɪdʒ; wörtlich »Patrone«], 1) steckbares Modul zur externen Datenspeicherung für digitale elektronische Geräte wie Computer, Synthesizer, Drum Computer oder Sequenzer. Es handelt sich um komfortable schnelle… …   Universal-Lexikon

 • cartridge — Synonyms and related words: Gramophone, PA, PA system, Victrola, audio sound system, audiophile, backing, ball cartridge, bibliofilm, binaural system, bipack, bitch box, black and white film, blank cartridge, bullhorn, cartouche, cassette,… …   Moby Thesaurus

 • cartridge — car|tridge [ˈka:trıdʒ US ˈka:r ] n [Date: 1600 1700; Origin: cartage cartridge (16 17 centuries), from French cartouche gun cartridge with a paper case , from Italian cartoccio, from carta; CARD1] 1.) a small container or piece of equipment that… …   Dictionary of contemporary English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”